Symptomen bij GIST

Vaak geeft GIST in het begin en langere tijd helemaal geen klachten. GIST wordt meer dan eens per toeval ontdekt. Omdat GIST zich meestal in de buikholte ontwikkelt, heeft het veel ruimte om lang door te groeien voordat het echt duidelijke klachten geeft. Het groeit namelijk vaak in het dieper gelegen soepele weefsel. GIST-tumoren zijn daarom op het moment dat ze ontdekt worden vaak al vrij groot. In ca. 20% van de gevallen zijn er op dat moment ook al uitzaaiingen, vooral naar de lever toe.

Als er wel klachten zijn, dan kunnen dit bijvoorbeeld zijn:

  • Vage buikklachten (misselijkheid, braken of buikpijn)
  • Een voelbare massa in de buik
  • Een vol gevoel in de buik
  • Bloedarmoede
  • Braken
  • Diarree
  • Misselijkheid
  • Pijn
  • Bloedingen in het maagdarmkanaal (zwarte ontlasting)

Ga bij dergelijke klachten altijd direct naar je huisarts.

GIST kan ontstaan op verschillende plaatsen in het spijsverteringskanaal. In het onderstaande schema worden enkele verschijnselen genoemd die hierbij kunnen optreden.

Schema bijverschijnselen per orgaan