Symptomen bij GIST

Vaak geeft GIST aanvankelijk helemaal geen klachten. GIST wordt meer dan eens per toeval ontdekt. Aangezien GIST meestal op een plaats in het lichaam zit waarvan nature meer ruimte is, namelijk in de buik, duurt het vaak een tijd voordat GIST echt duidelijke klachten geeft. Het gezwel kan heel lang onopgemerkt blijven omdat het in dieper gelegen weefsel groeit. GIST-tumoren zijn daarom op het moment dat ze ontdekt worden vaak al vrij groot. Vaak zijn er op dat moment ook al uitzaaiingen, vooral naar de lever toe.

Als er wel klachten zijn, dan kunnen dit bijvoorbeeld zijn:

  • Vage buikklachten (misselijkheid, braken of buikpijn)
  • Een voelbare massa in de buik
  • Een vol gevoel in de buik
  • Bloedarmoede
  • Braken
  • Diarree
  • Misselijkheid
  • Pijn
  • Bloedingen in het maagdarmkanaal (zwarte ontlasting)

Ga bij aanhoudende dergelijke klachten altijd naar je huisarts.

GIST kan ontstaan op verschillende plaatsen in het spijsverteringskanaal. In het onderstaande schema worden enkele verschijnselen genoemd die hierbij kunnen optreden.