Sunitinib uit patent: niet alleen meer Sutent

Wanneer patiënten met uitgezaaide GIST niet meer voldoende baat hebben bij imatinib, krijgen ze in de meeste gevallen sunitinib voorgeschreven. Dit heet dan het tweedelijnsmiddel. Sunitinib is in 2007 goedgekeurd voor de behandeling van een aantal soorten kanker, waaronder GIST.

Vanaf het moment dat sunitinib werd goedgekeurd heeft de producent (Pfizer) het op de markt gebracht onder de merknaam Sutent. Tot nu toe was Pfizer de enige producent die sunitinib mocht aanbieden. Deze maand is het patent verlopen waarin dit geregeld werd. Dat betekent dat vanaf nu ook andere producenten sunitinib mogen gaan aanbieden. Deze medicatie wordt aangeduid met de term “generiek”.

Afgelopen najaar verliep overigens ook al het patent op het eerstelijnsmiddel imatinib (merknaam Glivec) voor de behandeling van GIST. Inmiddels hebben veel GIST-patiënten de afgelopen maanden in plaats van Glivec een generieke vorm van imatinib ontvangen. Hierover is al eerder op onze website geschreven.

Generieke medicatie is vaak veel goedkoper en het is het beleid van de Federatie Medisch Specialisten om, als er generieke medicatie beschikbaar is die diezelfde werkzame stof bevat, net zo effectief en veilig is en toegelaten is tot de markt, deze voor te schrijven om de zorgkosten niet onnodig op te jagen.

De kans bestaat dus dat je een volgende keer, wanneer je sunitinib voorgeschreven krijgt, geen Sutent mee naar huis krijgt, maar sunitinib van een ander merk. We kunnen ons goed voorstellen dat dit vragen oproept. Waarom krijg ik opeens een ander merk? Werkt generieke sunitinib even goed als Sutent? Kunnen er andere bijwerkingen gaan optreden? Dit zijn begrijpelijke vragen waar we hieronder op in gaan, maar we kunnen je vast geruststellen: er is geen enkele reden om aan te nemen dat generieke sunitinib minder goed werkt dan Sutent.

Patentrecht

Als een producent nieuwe medicatie voor een bepaalde behandeling als eerste op de markt brengt kan daarvoor een patent worden verleend. Dat betekent dat voor een bepaalde periode de medicatie voor de betreffende behandeling alleen door deze producent mag worden aangeboden. De gedachte hierachter is dat de producent in deze periode de gemaakte ontwikkelkosten voor de medicatie kan terugverdienen. Het betekent echter ook dat deze producent grote invloed heeft bij het bepalen van de prijs van deze medicatie. Als de patentperiode afloopt, mogen ook andere producenten de medicatie gaan aanbieden en dat kan leiden tot concurrentie en een lagere prijs.

Werkzaamheid en veiligheid

Een belangrijke vraag voor ons is natuurlijk: is het vanuit medisch oogpunt een probleem als een GIST-patiënt generieke sunitinib gaat gebruiken in plaats van Sutent? Deskundigen aan wie we deze vraag hebben voorgelegd hebben aangegeven dat er geen goede reden is om daaraan te twijfelen. De overstap van Sutent naar generieke sunitinib is volgens hen veilig om de volgende redenen:

  • De werkzame stof in generieke sunitinib is precies dezelfde als die in Sutent;
  • Generieke sunitinib-medicatie moet aan precies dezelfde zeer strenge eisen voldoen alvorens het tot de markt wordt toegelaten. In Europa wordt dit getoetst door het European Medicines Agency (EMA);
  • Bij eenzelfde dosering resulteert generieke sunitinib in vergelijkbare concentraties van de werkzame stof in het bloed van de patiënt. De verschillen in de resulterende bloedspiegel tussen generieke sunitinib en Sutent zijn zó beperkt dat dat in de praktijk voor de patiënt geen verschil zou moeten maken.

Er zijn inmiddels al meerdere producenten die hun generieke sunitinib succesvol bij het EMA hebben laten toetsen.

Bijwerkingen

Een belangrijk punt van aandacht bij iedere medicatie is de bijwerkingen. Hoewel generieke sunitinib dezelfde werkzame stof bevat als Sutent, kan er in principe toch een verandering in bijwerkingen optreden wanneer een patiënt overstapt. Dit kan veroorzaakt worden door andere vulmiddelen die bij de generieke medicatie gebruikt worden. Dit zal echter in de praktijk meevallen, omdat de generieke sunitinib erg lijkt op Sutent.

Het is moeilijk te voorspellen hoe dit in de praktijk zal uitvallen voor de individuele patiënt. Ook als het om bijwerkingen gaat, reageert ieder mens anders. Als je het gevoel hebt dat je na het overstappen naar generieke sunitinib duidelijk meer last van bijwerkingen hebt, laat dat dan aan je behandelaar weten. De Contactgroep GIST zal dit ook in de gaten houden.

Tot slot

Het kan nog even duren voor je generieke sunitinib mee naar huis krijgt. Omdat de generieke medicatie pas ná de uit patent gaan van Sutent op de markt mag komen, kunnen ook nu pas ziekenhuisapotheken gaan onderhandelen met farmaceuten en dat kan even duren. Dit is anders dan in het geval van imatinib. Toen imatinib afgelopen oktober uit patent ging voor de behandeling van GIST, waren er voor de behandeling van CML (een vorm van leukemie) al vier jaar generieke alternatieven op de markt. Daardoor kon er direct worden overgeschakeld op generieke medicatie. We kunnen ons goed voorstellen dat je vragen hebt, als je de komende tijd generieke sunitinib mee naar huis krijgt in plaats van Sutent. In dat geval zijn de eerste aanspreekpunten altijd je behandelend arts en de (ziekenhuis)apotheker. Stel hen de vragen die je hebt! En uiteraard zijn we benieuwd naar ervaringen met de generieke medicatie. Voor mensen die zich aangesloten hebben bij de Contactgroep GIST biedt het forum op onze website daarvoor een goede mogelijkheid. En uiteraard kun je ons ook vragen stellen via info@contactgroepgist.nl.