Studie naar ander schema van inname regorafenib

Op het jaarlijkse congres van de American Society of Clinical Oncology worden de resultaten gepresenteerd van recent onderzoek waarin een continue dagelijkse dosis van 100 mg regorafenib is toegepast. Deze dosering wordt vergeleken met de standaard dosering van dit middel.  

Regorafenib (merknaam: Stivarga) is al enkele jaren het standaard derdelijnsmiddel (na imatinib/Glivec en sunitinib/Sutent) bij behandeling van uitgezaaide GIST. In de studie die tot de goedkeuring van regorafenib heeft geleid (de GRID-studie), is destijds gebruik gemaakt van een schema waarbij een periode van drie weken met een dagelijkse doisis van 160 mg steeds werd gevolgd door een week rust, zonder inname. Dit is vervolgens de standaard dosering van het middel geworden.  

In de praktijk blijkt deze dosis behalve effectief ook vaak nogal belastend te zijn voor patiënten, wegens de stevige bijwerkingen. Vaak moet de dosis daarom zelfs naar beneden worden bijgesteld.  

In de studie waarvan de resultaten nu gepresenteerd worden, bleek dat een continue toediening van 100 mg regorafenib even effectief was als toediening volgens het standaard schema. De bijwerkingen waren echter aanzienlijk milder. 

Hoewel slechts een gering aantal patiënten (25) aan de studie heeft meegedaan, zou het, met het oog op een betere kwaliteit van leven, interessant kunnen zijn om deze lagere, continue dosering regorafenib te bespreken met uw arts. 

Meer lezen (in het Engels): https://meetinglibrary.asco.org/record/162162/abstract