Studie naar adjuvant imatinib bereikt mijlpaal

De Europese studie waarin drie en vijf jaar adjuvant imatinib worden vergeleken, is begin dit jaar het aantal van 150 deelnemende patiënten gepasseerd. Dat betekent dat inmiddels meer dan de helft van de 300 voorziene plekken bezet is. De studie staat bekend onder de afkorting SSG-XXII.

De standaardprocedure bij de behandeling van GIST is momenteel dat een patiënt, die na een succesvolle operatie toch een hoog risico heeft op terugkeer van de ziekte, drie jaar imatinib slikt. Dit heet adjuvant gebruik van imatinib. De resultaten van eerder onderzoek in de VS (de Persist-5-studie) doen vermoeden dat een periode van vijf jaar betere vooruitzichten zou bieden dan drie jaar. Dit was echter een kleinschalige studie. Met de grotere Europese SSG-XXII-studie hoopt men meer duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijke voordelen van vijf jaar adjuvant imatinib.

Het betreft een studie die wordt uitgevoerd in een negental Europese landen, waaronder Nederland. Deelnemende centra in Nederland zijn het LUMC in Leiden, het AvL in Amsterdam, het RadboudUMC in Nijmegen en het UMCG in Groningen.

De studie is open voor patiënten die drie jaar succesvol adjuvant imatinib gebruikt hebben. De deelnemers worden via loting ingedeeld in twee even grote groepen. De ene groep stopt na die drie jaar met adjuvant imatinib en volgt dus de bestaande standaardbehandeling. De andere groep gaat nog twee jaar door met slikken, tot de vijf jaar bereikt zijn. Vervolgens wordt gekeken of er verschil is tussen beide groepen voor wat betreft de terugkeer van tumoren.

Slikt u momenteel adjuvant imatinib en bent u geïnteresseerd in deelname aan deze nuttige studie, dan kunt u contact op nemen met een van de vier deelnemende centra. De contactpersonen plus e-mailadres staan vermeld in ons GIST-trialoverzicht: https://www.contactgroepgist.nl/overzicht-lopende-studies-gist/#toggle-id-4

Meer lezen over dit onderwerp (in het Engels)? https://www.sarcoma-patients.eu/en/sarcoma-research-2/41-study-registry/250-studies-adjuvantimatinib-ssg