Start Voyager-studie met BLU-285

In ons Magazine van december 2018 werd er al melding van gemaakt: het grote, internationale Voyager-onderzoek waarin het nieuwe GIST-medicijn BLU-285 (andere naam: avapritinib) vergeleken gaat worden met het huidige derdelijnsmiddel bij GIST, regorafenib. Van de deelnemende centra in Nederland hebben we vernomen dat, na een uitgebreide voorbereidingsperiode, nu de eerste patiënten daadwerkelijk kunnen gaan deelnemen aan de studie. Het Antoni van Leeuwenhoek en het Erasmus MC noemen half april als startdatum, het Radboud UMC denkt rond 10 mei met de eerste patiënten te kunnen straten. Ook in het UZ Leuven is de studie inmiddels open. In eerdere kleine studies heeft BLU-285 goede resultaten laten zien bij GIST-patiënten met een KIT-mutatie of met een PDGFRA-mutatie.

De officiële titel van het Voyager-onderzoek is Study of Avapritinib vs Regorafenib in patients with locally advanced unresectable or metastatic GIST. Omdat de twee middelen met elkaar worden vergeleken, zal in de studie de helft van de deelnemende patiënten avapritinib krijgen en de andere helft regorafenib. Dit wordt door loting bepaald. Zodra er tumorgroei optreedt bij een patiënt die in de regorafenib-groep zit, zal deze alsnog mogen switchen naar avaprinitinib.

Meer informatie over het Voyager-onderzoek is te vinden op

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03465722

Voor informatie over de studie in de deelnemende expertisecentra: