Ripretinib (DCC-2618) getest als vierdelijnsmiddel bij GIST

Deciphera Pharmaceuticals heeft voorlopige resultaten van de internationale INVICTUS-studie bekend gemaakt. In deze studie wordt ripretinib, ook bekend als DCC-2618, getest bij patiënten met uitgezaaide GIST, die eerder al imatinib, sunitinib en regorafenib gehad hebben (vierdelijns dus). Belangrijk resultaat is dat bij de helft van de deelnemende patiënten gedurende minstens 6 maanden geen tumorgroei is opgetreden.

Ook bij dit middel blijken allerlei bijwerkingen te kunnen optreden. De meest voorkomende bijwerkingen die door de deelnemende patiënten tijdens de INVICTUS-studie zijn gemeld zijn haaruitval, vermoeidheid en misselijkheid.

In Nederland doet het LUMC (Leiden) mee aan deze studie en in België het UZ Leuven.

Op grond van de voorlopige resultaten verwacht de producent in het eerste kwartaal van 2020 in Amerika een registratieverzoek in te dienen voor ripretinib als vierdelijnsmiddel bij GIST. Een registratieverzoek voor de Europese markt volgt vaak kort daarna. Als alle procedures positief verlopen, zou dit kunnen betekenen dat ripretinib vanaf 2021 hier als regulier vierdelijnsmiddel beschikbaar komt.

Overigens loopt er ook een nieuwe studie met ripretinib, waarin het middel vergeleken wordt met sunitinib (tweedelijns dus). Aan deze internationale studie (de INTRIGUE-studie) gaan ook meerdere gespecialiseerde ziekenhuizen in Nederland en België meedoen.

Meer informatie over de voorlopige resultaten van de INVICTUS-studie (in het Engels): https://investors.deciphera.com/node/7706

Meer informatie over GIST-studies in Nederland en België: https://www.contactgroepgist.nl/overzicht-lopende-studies-gist/