Resultaten van de CaboGIST-studie gepresenteerd

Op het jaarlijkse ASCO-congres zijn resultaten gepresenteerd van het Europese EORTC 1317-onderzoek, beter bekend als de CaboGIST-studie. In deze fase-2-studie zijn de veiligheid en werkzaamheid van het middel cabozantinib getest als derdelijnsmiddel (dus na imatinib en sunitinib) bij uitgezaaide GIST. De resultaten zijn positief genoeg om aan een groter opgezette fase-3-studie te denken. Hierover wordt momenteel onderhandeld.

Cabozantinib is een middel dat al wordt gebruikt bij de behandeling van een aantal andere vormen van kanker.

De CaboGIST-studie is uitgevoerd in ziekenhuizen in zes Europese landen (België, Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, Groot-Brittannië en Hongarije). De coördinatie ligt bij Dr. Patrick Schöffski van het Universitair Ziekenhuis van Leuven, België. Nederlandse centra zijn niet direct betrokken bij dit onderzoek.

In totaal 50 patiënten hebben deelgenomen aan de studie. Zij hadden allen uitgezaaide GIST en hadden geen baat meer bij imatinib en sunitinib. In plaats van dan over te stappen op het reguliere derdelijnsmiddel regorafenib, kregen deze patiënten cabozantinib. Na 6 maanden was bij de helft van de groep nog geen tumorgroei opgetreden. Hoewel de studie geen directe vergelijking met regorafenib heeft gedaan, lijkt deze mediaan van 6 maanden in dat opzicht een interessante uitkomst.

Wel blijken de bijwerkingen van het middel stevig. Diarree, hand-voetsyndroom, hoge bloeddruk en vermoeidheid werden door een flink aantal deelnemers gemeld. Bij veel van hen moest de dosis van het middel gedurende de behandeling naar beneden bijgesteld worden.

Meer lezen over deze studie (in het Engels)?

https://www.eortc.org/blog/2019/06/03/assessment-of-a-potential-new-treatment-option-for-patients-with-metastatic-gastrointestinal-stromal-tumor-gist-that-may-overcome-resistance-to-established-compounds/

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02216578