Overzicht van lopende studies

Er bestaan verschillende, vaak Engelstalige databanken met gegevens over klinische studies, zowel wereldwijd als in Europa. Zie bijvoorbeeld clinicaltrialsregister.eu en clinicaltrials.gov.

Bekijk hieronder het overzicht welke klinische studies er momenteel lopen.
Klik hieronder op het NCT-nummer (of links op de ziekenhuisnaam in de menubalk)

GIST-studies in Nederland en België:

DCC-2618 Fase 3 studie (INVICTUS)

Officiële naam: Phase 3 Study of DCC-2618 vs Placebo in Advanced GIST Patients Who Have Been Treated With Prior Anticancer Therapies (INVICTUS)

Beschrijving: Fase III studie naar de werking van DCC-2618 bij patiënten met uitgezaaide GIST, als vierdelijnsmiddel

Voor wie: Patiënten met uitgezaaide GIST (KIT- of PDGFRA-mutatie), voor wie de eerste drie lijnen (imatinib, sunitinib en regorafenib) geen optie meer zijn

Welke centra: UZ Leuven (geen regorafenib), LUMC Leiden

Status: UZ Leuven open vanaf april 2018; LUMC Leiden open vanaf juni 2018 (verwacht)

Contact: Leuven: Dr. Patrick Schöffski, patrick.schoffski@uzleuven.be

Leiden: Dr. Hans Gelderblom, a.j.gelderblom@lumc.nl

DCC-2618 Extensie fase-1-studie

Officiële naam: A Safety, Tolerability and PK Study of DCC-2618 in Patients with Advanced Malignancies

Beschrijving: Fase-1-studie naar de werking en veiligheid van DCC-2618, onder andere als vierdelijnsmiddel bij GIST

Voor wie: Patiënten met uitgezaaide GIST (KIT- of PDGFRA-mutatie), voor wie de eerste drie lijnen (imatinib, sunitinib en regorafenib) geen optie meer zijn

Welke centra: LUMC Leiden

Status: Open vanaf april/mei 2018

Contact: Dr. Hans Gelderblom, a.j.gelderblom@lumc.nl

GIST: assessment of mutations in tumors and in circulating tumor DNA and measurement of TKI plasma exposure to optimize treatment.

Officiële naam: Treatment of GIST based on serial mutation analysis of circulating tumor DNA

Beschrijving:  Deel 1 betreft het opzetten van een biodatabank en ontwerp van een voorspellend model voor secundaire mutaties. Deel 2 is de SPIRIT-studie naar aanpassing van de behandeling op basis van het ontworpen model.

Voor wie: Patiënten met uitgezaaide GIST (nog geen secundaire mutatie).

Welke centra: UMC Groningen (coördinatie), RadboudUMC, Antoni van Leeuwenhoek, Erasmus MC, Leiden UMC

Status: Deel 1 is open vanaf 2014; deel 2 (SPIRIT-studie) is nog niet open.

Contact: Dr. An Reyners, a.k.l.reyners@umcg.nl

SSG XXII

Officiële naam: Three versus Five Years of Adjuvant Imatinib as Treatment of Patients with Operable GIST

Beschrijving: Fase III studie naar het risico op recidief vergelijken patiënten die 3 jaar en 5 jaar adjuvante behandeling met imatinib (Glivec) krijgen.

Voor wie: Patiënten met een hoog risico GIST die niet is uitgezaaid en die volledig is verwijderd tijdens operatie.

Welke centra: Leiden UMC (coördinatie), Antoni van Leeuwenhoek, RadboudUMC, UMC Groningen

Status: Open medio 2016

Contact: Dr. Hans Gelderblom, a.j.gelderblom@lumc.nl, Dr. An Reyners, a.k.l.reyners@umcg.nl, Dr. Neeltje Steeghs, n.steeghs@nki.nl, Dr. Ingrid Desar, Ingrid.Desar@radboudumc.nl


BLU-285 / Avapritinib

Officiële naam: A phase I Study of BLU-285 in patients with GIST / Avapritinib

Beschrijving: Het betreft een Fase I studie met het middel BLU-285, dat in preklinische studies heeft aangetoond effectief te kunnen zijn bij de mutaties PDGFRA-D842 en KIT exon 17. Het gaat in deze studie in de eerste plaats om het uitproberen van verschillende doseringen van het middel om zo de optimale dosering vast te stellen voor latere Fase II studies. Ook wordt gekeken naar het effect van het middel op de tumoren.

Voor wie: Patiënten met uitgezaaide, niet-operabele GIST, waarbij de bekende middelen (imatinib, sunitinib, regorafenib) tumorgroei niet meer voorkomen. Ook voor patiënten met niet operabele GIST met PDGFRA-D842-mutatie.

Welke centra: Erasmus MC (Rotterdam) en UZ Leuven

Status: Open vanaf 25 januari 2016.

Contact: Dr. Ferry Eskens, f.eskens@erasmusmc.nl, Dr. Patrick Schöffski, patrick.schoffski@uzleuven.be

Meer lezen (in het Engels) over deze trial? clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02508532

CABO GIST

Officiële naam: Phase II Study of Cabozantinib in Patients With Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) Who Progressed During Neoadjuvant, Adjuvant or Palliative Therapy With Imatinib and Sunitinib

Beschrijving: Het betreft een fase II-studie met het cabozantinib (merknaam: Cometriq) als derdelijnsmiddel, gericht op het testen van de veiligheid en werkzaamheid van dit middel bij GIST-patiënten met uitgezaaide ziekte.

Voor wie: Patiënten met uitgezaaide GIST, die eerder imatinib en sunitinib gehad hebben (maar nog geen regorafenib of een andere tyrosine kinase remmer).

Centra: Alleen UZ Leuven

Status: Open vanaf maart 2017

Contact: Dr. Patrick Schöffski, patrick.schoffski@uzleuven.be

Meer lezen (in het Engels):

https://clinicaltrials.gov/ct/show/NCT02216578

DRUP-studie

Officiële naam: Drug Rediscovery Protocol

Beschrijving: Onderzoek naar de effectiviteit van het koppelen van tumorkenmerken en gerichte anti-kankermedicijnen. Binnen deze studie wordt onder meer gekeken naar de werkzaamheid van het middel nilotinib bij GIST met KIT/PDGFR-mutatie.

Voor wie: Patiënten die geen baat meer hebben bij de geregistreerde GIST-middelen

Welke centra: Erasmus MC (Rotterdam), UMCG (Groningen), Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam), Radboud UMC (Nijmegen), LUMC (Leiden)

Status: Open

Contact: Dr. Maja de Jonge (Erasmus MC) m.dejonge@erasmusmc.nl Dr. Derk-Jan de Groot (UMCG) d.j.a.de.groot@umcg.nl Dr. Neeltje Steeghs (AvL) n.steeghs@nki.nl Dr. Ingrid Desar (Radboud) Ingrid.Desar@radboudumc.nl Dr. Hans Gelderblom (LUMC) a.j.gelderblom@lumc.nl

Meer lezen over deze trial? http://www.cpct.nl/drup-drug-rediscovery-protocol-studie/

CPCT-02

Officiële naam: CPCT-02

Beschrijving: Onderzoek van biopten bij patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker (bijvoorbeeld GIST), voor, tijdens en na behandeling. Gebruik van Next Generation DNA Sequencing.

Voor wie: Patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker die een standaardbehandeling met een anti-kanker-medicijnen (sunitinib of regorafenib) gaan krijgen

Welke centra: Erasmus MC (Rotterdam), Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam), Radboud UMC (Nijmegen)

Status: Open

Contact:Dr. Martijn Lolkema, coörd. m.lolkema@erasmusmc.nl , Dr. Neeltje Steeghs (AvL) n.steeghs@nki.nl , Dr. Ingrid Desar (Radboud) Ingrid.Desar@radboudumc.nl

Meer lezen over deze trial? http://www.cpct.nl/cpct-02/

STARTRK-2

Officiële naam: Basket Study of Entrectinib (RXDX-101) for the Treatment of Patients With Solid Tumors Harboring NTRK 1/2/3 (Trk A/B/C), ROS1, or ALK Gene Rearrangements (Fusions) (STARTRK-2)

Beschrijving: Fase II studie naar de werking van het middel entrectinib bij verschillende vormen van kanker, waaronder wildtype GIST.

Voor wie: Patiënten met wildtype GIST met NTRK-fusie

Welke centra: Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam)

Status: Open

Contact: Dr. Neeltje Steeghs (AvL) n.steeghs@nki.nl

Meer lezen (in het Engels) over deze trial? https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02568267

TNO-155

Officiële naam: Dose Finding Study of TNO-155 in Adult Patients with Advanced Solid Tumors

Beschrijving: Fase 1 studie met de SHP2-remmer TNO-155 (veiligheid en dosisbepaling) bij patiënten met uitgezaaide ziekte, o.a. GIST.

Voor wie: Patiënten die geen baat meer hebben bij imatinib, sunitinib en regorafenib.

Welke centra: Erasmus MC, Rotterdam

Status: open 

Contact: Dr. Martijn Lolkema, m.lolkema@erasmusmc.nl

Meer lezen (in het Engels) over deze trial? https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03114319

Therapeutic Drug Monitoring-studie

Beschrijving:Bij het gebruik van orale antikankermiddelen zoals tyrosinekinaseremmers (TKI’s) is er een grote variabiliteit in blootstelling tussen patiënten onderling en binnen dezelfde patiënt. Desondanks krijgen alle patiënten op dit moment dezelfde standaarddosering. Een groot deel van de patiënten is hierdoor ondergedoseerd (25-50%) of overgedoseerd (> 15%), dit kan leiden tot een verminderde effectiviteit of onnodige toxiciteit. Door middel van therapeutic drug monitoring (sturing van de therapie op basis van bloedspiegels) kan de dosering per individuele patiënt worden geoptimaliseerd. In dit zorgverbeteringsproject meten we op vooraf vastgestelde momenten de concentratie van het geneesmiddel in het bloed. Bij patiënten die een te lage hoeveelheid geneesmiddel in het bloed hebben, kijken we eerst of er iets verbeterd kan worden aan de wijze van inname of aan de overige medicatie. Patiënten waarbij geen verbetering optreedt na het optimaliseren van de medicatie-inname, krijgen – als er geen of weinig bijwerkingen optreden – stapsgewijs een hogere dosering, totdat de dosis in het bloed op het gewenste niveau is. Met dit project willen we onderzoeken of therapeutic drug monitoring in de praktijk haalbaar is en of het leidt tot betere uitkomsten.” http://www.dpog.nl/Lopende-studies/

Voor wie: Patiënten die een TKI (imatinib, sunitinib of regorafenib) slikken

Welke centra: Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam, Radboudumc Nijmegen en Erasmus MC, Rotterdam

Status: open

Contact: DPOG (Dutch Pharmacology Oncology Group) http://www.dpog.nl/Contact/

Pexidartinib-studie

Officiële naam: Effect of Pexidartinib on the Way the Body Processes CYP3A4 and CYP2C9 Substrates (Pharmacokinetics)

Beschrijving: Fase-1-studie, waarbij getest wordt hoe het middel pexodartinib bepaalde processen in het lichaam beïnvloedt, en de veiligheid en werkzaamheid van dit middel onderzocht worden bij patiënten met verschillende typen tumoren, waaronder GIST.

Voor wie: In geval van GIST: patiënten voor wie de imatinib, sunitinib en regorafenib niet meer werken.

Welke centra: LUMC (Leiden)

Status: open

Contact: Dr. Hans Gelderblom, a.j.gelderblom@lumc.nl

Meer lezen (in het Engels): https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03291288