Overzicht van lopende studies

Er bestaan verschillende, vaak Engelstalige databanken met gegevens over klinische studies, zowel wereldwijd als in Europa. Zie bijvoorbeeld clinicaltrialsregister.eu en clinicaltrials.gov.

Bekijk hieronder het overzicht welke klinische studies er momenteel lopen.

GIST-studies in Nederland en België:

Officiële naam: Kwaliteit van leven-studie (QoL GIST)

Beschrijving: In de meerderheid van de huidige studies wordt gekeken of mensen langer leven door een behandeling, maar wordt er slechts zelden onderzoek gedaan naar het effect op de kwaliteit van leven. Doel van dit onderzoek is uitzoeken welke impact het krijgen van een GIST en de behandeling heeft op de kwaliteit van leven op de langere termijn. Deelname aan het onderzoek bestaat uit het invullen van een eenmalige vragenlijst. De vragen gaan over verschillende onderwerpen waar patiënten in het dagelijks leven mee te maken krijgen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. De vragenlijst kan thuis op papier of digitaal ingevuld worden. Het kan zijn dat patiënten al eerder gevraagd zijn om mee te doen aan een vragenlijstonderzoek vanuit het Nederlandse GIST Consortium. De resultaten van dat onderzoek zijn  meegenomen in de samenstelling van de vragenlijst voor deze grootschalige GIST studie. Die patiënten worden dus opnieuw gevraagd om deel te nemen.

Voor wie: Patiënten die gediagnosticeerd zijn met GIST tussen 01-01-2008 en 31-12-2018 en behandeld zijn in één van de vijf GIST centra. Patiënten worden door hun eigen centrum benaderd.

Welke centra: Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam, Radboudumc Nijmegen, Erasmus MC, Rotterdam, LUMC Leiden, UMCG Groningen

Status: open

Contact: AvL: Dr. Olga Husson, o.husson@nki.nl – Erasmus: Dr. Astrid Oosten, a.oosten@erasmusmc.nl – Radboud: Dr. Ingrid Desar, ingrid.desar@radboudumc.nl

Officiële naam: Phase 3 Study of DCC-2618 vs Placebo in Advanced GIST Patients Who Have Been Treated With Prior Anticancer Therapies (INVICTUS)

Beschrijving: Fase III studie naar de werking van DCC-2618 bij patiënten met uitgezaaide GIST, als vierdelijnsmiddel

Voor wie: Patiënten met uitgezaaide GIST (KIT- of PDGFRA-mutatie), voor wie de eerste drie lijnen (imatinib, sunitinib en regorafenib) geen optie meer zijn

Welke centra: UZ Leuven (geen regorafenib), LUMC Leiden

Status: In beide centra gesloten voor nieuwe deelnemers

Contact:

Officiële naam: A Study of DCC-2618 vs Sunitinib in Advanced GIST Patients After Treatment With Imatinib (INTRIGUE)

Beschrijving: Fase 3 studie waarin DCC-2618 (ripretinib) vergeleken wordt met sunitinib (Sutent) als tweedelijnsmiddel bij GIST. De helft van de patiënten krijgt ripretinib, de andere helft sunitinib.

Voor wie: Patiënten met uitgezaaide GIST die geen baat meer hebben bij imatinib (Glivec)

Welke centra: LUMC Leiden, UZ Leuven, AVL Amsterdam, UMC Groningen, RadboudUMC

Status: Open.

  • UZ Leuven: open
  • LUMC Leiden: open
  • AvL Amsterdam: open
  • UMCG Groningen: open
  • RadboudUMC Nijmegen: open

Contact:

Officiële naam: Treatment of GIST based on serial mutation analysis of circulating tumor DNA

Beschrijving:  Deel 1 betreft het opzetten van een biodatabank en ontwerp van een voorspellend model voor secundaire mutaties. Deel 2 is de SPIRIT-studie naar aanpassing van de behandeling op basis van het ontworpen model.

Voor wie: Patiënten met uitgezaaide GIST (nog geen secundaire mutatie).

Welke centra: UMC Groningen (coördinatie), RadboudUMC, Antoni van Leeuwenhoek, Erasmus MC, Leiden UMC

Status: Deel 1 is open vanaf 2014; deel 2 (SPIRIT-studie) is nog niet open.

Contact: Dr. An Reyners, a.k.l.reyners@umcg.nl

Officiële naam: Three versus Five Years of Adjuvant Imatinib as Treatment of Patients with Operable GIST

Beschrijving: Fase III studie naar het risico op recidief vergelijken patiënten die 3 jaar en 5 jaar adjuvante behandeling met imatinib (Glivec) krijgen.

Voor wie: Patiënten met een hoog risico GIST die niet is uitgezaaid en die volledig is verwijderd tijdens operatie.

Welke centra: Leiden UMC (coördinatie), Antoni van Leeuwenhoek, RadboudUMC, UMC Groningen

Status: Open medio 2016

Contact: Dr. Hans Gelderblom, a.j.gelderblom@lumc.nl, Dr. An Reyners, a.k.l.reyners@umcg.nl, Dr. Neeltje Steeghs, n.steeghs@nki.nl, Dr. Ingrid Desar, Ingrid.Desar@radboudumc.nl


Beschrijving: Mogelijkheid voor behandeling met BLU-285 (avapritinib) buiten een trial om.

Voor wie: Patiënten met uitgezaaide GIST met PDGFRA D842V-mutatie.

Welke centra: LUMC Leiden, ErasmusMC Rotterdam en AvL Amsterdam

Status: open

Contact: LUMC: Dr. Hans Gelderblom, a.j.gelderblom@lumc.nl – ErasmusMC: Dr. Stefan Sleijfer, s.sleijfer@erasmusmc.nl, AVL: dr. Neeltje Steeghs, n.steeghs@nki.nl

Officiële naam: Drug Rediscovery Protocol

Beschrijving: Onderzoek naar de effectiviteit van het koppelen van tumorkenmerken en gerichte anti-kankermedicijnen. Binnen deze studie wordt onder meer gekeken naar de werkzaamheid van het middel nilotinib bij GIST met KIT/PDGFR-mutatie.

Voor wie: Patiënten die geen baat meer hebben bij de geregistreerde GIST-middelen

Welke centra: Erasmus MC (Rotterdam), UMCG (Groningen), Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam), Radboud UMC (Nijmegen), LUMC (Leiden)

Status: Open

Contact: Dr. Maja de Jonge (Erasmus MC) m.dejonge@erasmusmc.nl Dr. Derk-Jan de Groot (UMCG) d.j.a.de.groot@umcg.nl Dr. Neeltje Steeghs (AvL) n.steeghs@nki.nl Dr. Ingrid Desar (Radboud) Ingrid.Desar@radboudumc.nl Dr. Hans Gelderblom (LUMC) a.j.gelderblom@lumc.nl

Meer lezen over deze trial? http://www.cpct.nl/drup-drug-rediscovery-protocol-studie/

Officiële naam: Basket Study of Entrectinib (RXDX-101) for the Treatment of Patients With Solid Tumors Harboring NTRK 1/2/3 (Trk A/B/C), ROS1, or ALK Gene Rearrangements (Fusions) (STARTRK-2)

Beschrijving: Fase II studie naar de werking van het middel entrectinib bij verschillende vormen van kanker, waaronder wildtype GIST.

Voor wie: Patiënten met wildtype GIST met NTRK-fusie

Welke centra: Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam) en LUMC Leiden

Status: Open

Contact: Dr. Neeltje Steeghs (AvL) n.steeghs@nki.nl en Dr. Hans Gelderblom, a.j.gelderblom@lumc.nl

Meer lezen (in het Engels) over deze trial? https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02568267

Officiële naam: Dose Finding Study of TNO-155 in Adult Patients with Advanced Solid Tumors

Beschrijving: Fase 1 studie met de SHP2-remmer TNO-155 (veiligheid en dosisbepaling) bij patiënten met uitgezaaide ziekte, o.a. GIST.

Voor wie: Patiënten die geen baat meer hebben bij imatinib, sunitinib en regorafenib.

Welke centra: ErasmusMC Rotterdam en AvL Amsterdam

Status: open 

Contact:

Beschrijving:Bij het gebruik van orale antikankermiddelen zoals tyrosinekinaseremmers (TKI’s) is er een grote variabiliteit in blootstelling tussen patiënten onderling en binnen dezelfde patiënt. Desondanks krijgen alle patiënten op dit moment dezelfde standaarddosering. Een groot deel van de patiënten is hierdoor ondergedoseerd (25-50%) of overgedoseerd (> 15%), dit kan leiden tot een verminderde effectiviteit of onnodige toxiciteit. Door middel van therapeutic drug monitoring (sturing van de therapie op basis van bloedspiegels) kan de dosering per individuele patiënt worden geoptimaliseerd. In dit zorgverbeteringsproject meten we op vooraf vastgestelde momenten de concentratie van het geneesmiddel in het bloed. Bij patiënten die een te lage hoeveelheid geneesmiddel in het bloed hebben, kijken we eerst of er iets verbeterd kan worden aan de wijze van inname of aan de overige medicatie. Patiënten waarbij geen verbetering optreedt na het optimaliseren van de medicatie-inname, krijgen – als er geen of weinig bijwerkingen optreden – stapsgewijs een hogere dosering, totdat de dosis in het bloed op het gewenste niveau is. Met dit project willen we onderzoeken of therapeutic drug monitoring in de praktijk haalbaar is en of het leidt tot betere uitkomsten.” http://www.dpog.nl/Lopende-studies/

Voor wie: Patiënten die een TKI (imatinib, sunitinib of regorafenib) slikken

Welke centra: Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam, Radboudumc Nijmegen en Erasmus MC, Rotterdam

Status: open

Contact: DPOG (Dutch Pharmacology Oncology Group) http://www.dpog.nl/Contact/

Officiële naam: DCC2618 Early Access Programma

Beschrijving: Mogelijkheid voor behandeling met DCC2618 (ripretinib) buiten een studie om

Welke centra: UZ Leuven, LUMC Leiden, AvL Amsterdam

Status: Open

Contact: UZ Leuven: dr. Patrick Schöffski, patrick.schoffski@uzleuven.be, LUMC Leiden: dr. Hans gelderblom, a.j.gelderblom@lumc.nl, AvL Amsterdam: dr. Neeltje Steeghs, n.steeghs@nki.nl

Officiële naam: STER 22- studie

Beschrijving: Farmacogenetica-studie naar CYP3A4 in imatinib, sunitinib en regorafenib.

Welke centra: Antoni van Leeuwenhoek

Status: Open

Contact: Dr. Neeltje Steeghs, n.steeghs@nki.nl

Officiële titel: Long-term survivorship challenges of advanced/metastatic GIST patients responding to TKI treatment. 

Omschrijving: De meeste studies kijken vooral of GIST patiënten langer leven door doelgerichte medicijnen, maar er is weinig aandacht voor de impact op de kwaliteit van leven. Het doel van deze internationale studie is om de kwaliteit van leven bij GIST patiënten met uitgebreide of uitgezaaide ziekte, die langdurig worden behandeld met doelgerichte medicijnen, beter in kaart te brengen.

De eerste fase van de studie bestaat uit één op één interviews met GIST patiënten die minimaal 5 jaar worden behandeld met doelgerichte medicijnen. Belangstellenden worden uitgenodigd om in een eenmalig interview vragen te beantwoorden over hun gezondheid en kwaliteit van leven. De inschatting is dat het interview, welke telefonisch of online zal plaatsvinden, ongeveer een uurzal duren. Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname, neem dan contact op via onderstaand emailadres.

Het kan zijn dat u al eerder heeft deelgenomen aan een vragenlijstonderzoek of een groepsinterview op de contactdag over ‘therapeutic drug monitoring’. Deze onderzoeken staan los van elkaar en belangstellenden mogen ook aan dit onderzoek deelnemen.

Voor wie: patiënten gediagnosticeerd met GIST, die ten minste 5 jaar worden behandeld met doelgerichte medicijnen (tyrosine kinase remmers), zoals imatinib, sunitinib of regorafenib.

Centra: Internationale studie, gecoördineerd vanuit het Nederlandse Kanker Instituut (NKI)

Status: open

Contact: Deborah van de Wal, arts onderzoeker AvL, d.vd.wal@nki.nl