Nieuwe ontwikkelingen met ripretinib

Dit voorjaar is ripretinib in de VS goedgekeurd als vierdelijnsmiddel bij de behandeling van GIST. In afwachting van eventuele markttoelating in Europa volgend jaar, loopt er momenteel een early access programma met ripretinib. In het kader van dat programma kunnen ook patiënten hier, via een GIST-expertisecentrum, verzoeken om het middel nu al toegediend te krijgen.

De markttoelating in de VS geldt voor de behandeling van volwassen GIST-patiënten die al eerder behandeld zijn met imatinib, sunitinib en regorafenib. Als deze drie middelen (“lijnen”) niet meer effectief zijn, komt ripretinib in beeld. De Amerikaanse goedkeuring is gebaseerd op de resultaten van de INVICTUS-studie, die ook in Nederland en België heeft gelopen. Hierbij werd aangetoond dat de gemiddelde overleving van de genoemde groep patiënten duidelijk toeneemt door inname van ripretinib.

Ook ripretinib heeft bijwerkingen. Net als de andere GIST-middelen kan het bijvoorbeeld vermoeidheid, misselijkheid, diarree en hand-voetsyndroom veroorzaken. Verder wordt ook bij een deel van de patiënten haaruitval vastgesteld. De procedure voor markttoelating in Europa moet nog doorlopen worden. Dit betekent dat een uitspraak van de Europese autoriteiten niet verwacht wordt vóór medio 2021. Tot het moment van die uitspraak loopt er een early access programma. Heeft u de eerste drie lijnen doorlopen en bent u geïnteresseerd in deelname aan dit programma, neem dan voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden contact op met uw behandelend arts. De deelname loopt via de in GIST-gespecialiseerde medische centra.