Het Sunitinib en Ehealth- onderzoek, naar het gebruik van Assustent voor Sutent® (sunitinib)

Onderzoek naar het gebruik van Assustent-app of Assist-brouchure, voor GIST-patiënten die met Sutent®(sunitinib) wordt behandeld.

Momenteel loopt er een onderzoek naar het gebruik van Assustent-app of Assist-brouchure, voor GIST-patiënten die met Sutent® (sunitinib) wordt behandeld. Onderzoekster Vashti Tromp meldt ons het volgende:

Titel: Het Sunitinib en Ehealth- onderzoek, naar het gebruik van Assustent voor Sutent® (sunitinib)

Waar gaat de studie over?

In dit onderzoek wordt nagegaan of het gebruik van de Assustent app/assist brochure voor patiënten haalbaar is in het dagelijkse leven en of patiënten het gebruik van deze app/brochure zinvol vinden voor hun behandeling.

Met de Assustent app kunnen de symptomen en het gebruik van het medicijn Sutent® (sunitinib) door de patiënt zelf in de mobiele telefoon vastgelegd worden. Of met de Assist-brochure kunnen de symptomen en het gebruik van het medicijn Sutent® (sunitinib) door de patiënt zelf in een brochure bijgehouden worden.

Huidige fase van de studie:

Er doen op dit moment al 11 patiënten mee uit 5 ziekenhuizen. Om een goed beeld te krijgen van wat patiënten vinden van de app/brochure, zijn meer deelnemers nodig. Daarom vragen we u om mee te doen.

Naast symptomen worden therapietrouw, kwaliteit van leven, de tevredenheid met de ontvangen informatie, en de opvattingen over het gebruik van Sutent® (sunitinib) gemeten.

Zowel patiënten die al Sutent gebruiken als nieuwe patiënten kunnen meedoen aan dit onderzoek.

Toekomst

De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden om de zorg rondom Sutent® (sunitinib) te verbeteren. Als duidelijk is wat de symptomen van de medicatie zijn, kan er beter op worden ingegrepen door artsen en verpleegkundigen. De resultaten worden opgeschreven in een wetenschappelijke publicatie.

Voor wie?

Patiënten gediagnosticeerd met GIST, die nu Sutent® (sunitinib) gebruiken of die binnenkort gaan starten.

Aanmelden?

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname, dan kunt u tot en met 2 september 2021 contact opnemen met Vashti Tromp, onderzoeker in opleiding in het Amsterdam UMC locatie VUMC. (afwezig op vrijdag) Via Email: v.tromp@amsterdamumc.nl

Telefonisch/via whatsapp: +31 650087616 Of door uw gegevens via deze link door te geven. (De inschrijvingen zijn gesloten).

Hoe georganiseerd?

Dit onderzoek is gefinancierd door de farmaceutisch bedrijf Pfizer. En wordt gecoördineerd vanuit het Amsterdam UMC locatie VUMC. Met als onderzoekers: Jacqueline Hugtenburg, Corina van den Hurk en Iris Walraven.