GIST Centra

Er zijn veel uitstekende ziekenhuizen in Nederland en in België waar je als kankerpatiënt in goede handen bent.

Maar… GIST is zo zeldzaam dat artsen buiten de GIST-centra te weinig of zelden in aanraking komen met GIST

De ziekte is moeilijk te herkennen en heeft vaak een specifiek, grillig verloop. Binnen de GIST-centra worden veel patiënten behandeld. Daardoor is er meer kennis over de specifieke behandeling die patiënten nodig hebben.
Natuurlijk is er dan ook meer kennis over het omgaan met bijwerkingen van GIST-behandelingen, en over mogelijke nieuwe behandelingsmethoden of klinische studies (trials).

In sommige gevallen kan men toch behandeld worden in het (streek-) ziekenhuis, maar… de diagnostiek, behandeling, en de follow-up moeten dan wel geschieden in zeer nauw overleg met een GIST-centrum.

De gespecialiseerde behandelcentra voor GIST in Nederland en in Vlaamstalig België zijn:

Ned. Kankerinstituut – Antoni van Leeuwenhoek Zkh (NKI-AVL)
Contactpersoon chirurgische oncologie: Dr. W. van Houdt
Contactpersoon medische oncologie: Prof.dr. W. van der Graaf
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Contactpers. chirurgische oncologie: Dr. R. van Ginkel
Contactpersonen medische oncologie: Prof.dr. A. Reyners en Dr. J. de Haan
Second opinion en meer over wekedelentumoren