GIST-medicatie en derde covid-prik

De afgelopen week heeft de Contactgroep GIST van verschillende lotgenoten gehoord dat ze op basis van hun behandeling voor GIST zijn uitgenodigd voor een derde covid-vaccinatie. Bij sommigen heeft dat verwarring veroorzaakt omdat eerder is aangegeven dat de medicatie die we bij de behandeling van GIST krijgen (TKI’s zoals imatinib of sunitinib) niet of nauwelijks effect heeft op het immuunsysteem en een derde prik voor TKI-slikkers niet nodig zou zijn.

Onder meer op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen staat te lezen dat een derde corona-prik de effectiviteit van de vaccinatie kan verbeteren bij mensen met een verzwakt afweersysteem, en dat ook bij gezonde mensen de aanmaak van antilichamen wordt gestimuleerd door een derde prik. Zoals op te maken valt uit informatie op de website van het RIVM, vallen patiënten die TKI’s slikken niet binnen de hoog-risicogroep voor wie een derde vaccinatie wordt geadviseerd. Dit wordt bevestigd door informatie vanuit de GIST-expertisecentra. Hoewel de covid-pandemie nog niet voorbij is en inzichten kunnen veranderen, is het vooralsnog dus geen beleid om patiënten die TKI’s slikken een derde prik aan te raden.

Medisch experts hebben ons aangegeven dat er voor zover bekend geen medische reden is om een derde covid-vaccinatie af te raden. Als je als TKI-slikker een uitnodiging krijgt voor een derde covid-prik, kun je zelf een afweging maken of je deze wilt laten zetten of niet. Mocht je twijfelen, leg dit dan vooral voor aan je behandelaar.