Gist, corona en vaccinatie: wat te doen?

Veel kankerpatiënten dubben over de vraag of ze zich moeten laten vaccineren. Er zijn geen wetenschappelijke cijfers bekend, maar de ESMO (European Society for Medical Oncology) gaat ervan uit dat het sterftecijfer onder kankerpatiënten met corona beduidend hoger is dan voor gezonde mensen. Er is dus alle reden om als kankerpatiënt niet besmet te raken. 

De toegelaten vaccins zijn op een hele grote groep mensen getest, veel meer dan bij andere vaccins gebeurd is. Maar over de gevolgen op lange duur kan nog niets bekend zijn. De adviezen van zowel de ESMO, de EMA en de WHO -gegeven op een webinar begin dit jaar- zijn eensluidend: vaccineren is voor kankerpatiënten sterk aan te raden. Volgens de geldende wetenschappelijke inzichten heeft een kankerbehandeling geen invloed op de werking van het vaccin en omgekeerd. Ook was het unanieme oordeel dat voor zover de medische kennis reikt het vaccin veilig is en de werkzame onderdelen van het vaccin na enkele weken uit het lichaam verdwenen zijn, maar dat het immuunsysteem de “informatie herinnert”. 

Op de website van de ESMO staat voor geïnteresseerden een oproep tot actie: ESMO Call to Action on COVID-19 vaccinations cancer patients  

Uiteraard moet je bij iedere twijfel over vaccineren contact met je behandelende arts opnemen.