Eerste resultaten INTRIGUE-studie bekend

De eerste resultaten van de INTRIGUE-studie zijn bekendgemaakt. In deze studie werd onderzocht wat bij uitgezaaide GIST in tweede lijn (dus na imatinib) beter werkt: sunitinib of ripretinib. In de studie kreeg de helft van de patiënten sunitinib, wat nu ook het standaard tweedelijnsmiddel is. De andere helft van de patiënten kreeg ripretinib, het middel dat op het punt staat goedgekeurd te worden als vierdelijnsmiddel (na regorafenib). Ook in Nederland hebben GIST-patiënten deelgenomen aan dit onderzoek.

In de INTRIGUE-studie blijken beide middelen het ongeveer even goed te doen. Het punt waarop de helft van de patiënten nog baat had bij het toegediende middel, lag bij beide groepen op ongeveer 8 maanden na aanvang.

De onderzoeksgegevens zullen nog verder geanalyseerd worden. Maar het lijkt al wel duidelijk dat de resultaten voor de producent van ripretinib niet goed genoeg zullen zijn om op grond hiervan het middel geregistreerd te krijgen als tweedelijnsmiddel voor GIST. Sunitinib zal daarom voorlopig gewoon het standaard tweedelijnsmiddel blijven bij uitgezaaide GIST.

Overigens heeft dit alles geen gevolgen voor de goedkeuring van ripretinib als vierdelijnsmiddel bij GIST. Zoals we eerder al meldden, is de verwachting dat ripretinib ergens begin volgend jaar in Nederland standaard beschikbaar zal zijn als vierdelijnsmiddel.