Disclaimer

Wanneer u deze website van het Patiëntenplatform Sarcomen bezoekt en eventueel gebruik maakt van informatie, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer staan beschreven.

Rechten

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of andere (para-)medicus vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.

Stichting Patiëntenplatform Sarcomen streeft naar betrouwbare en actuele informatie voorzien van patiëntperspectief. Ondanks het zorgvuldig samenstellen van de informatie op deze site, kan informatie echter toch niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. Stichting Patiëntenplatform Sarcomen (de eigenaar van deze site) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de mogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal de eigenaar aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

Niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door de eigenaar gecontroleerd en de eigenaar wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. De eigenaar behoudt zicht het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto’s en figuren, merken en andere werken die zijn beschermd door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. De eigendomsrechten berusten bij de eigenaar of een van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijk wet- en regelgeving is niet toegestaan. De eigenaar behoudt al haar rechten voor.

Wilt u een foto of een ervaringsverhaal gebruiken? Neemt u dan contact op met info@patientenplatformsarcomen.nl

Privacybeleid

Alle door u aan Stichting Patiëntenplatform Sarcomen verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door Stichting Patiëntenplatform Sarcomen. Uw gegevens worden door ons conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewaard en gebruikt, door het Patiëntenplatform Sarcomen of in opdracht van het Patiëntenplatform Sarcomen door derden. Uw gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan anderen ter beschikking worden gesteld of worden gebruikt voor andere zaken dan waarvoor u ze aan ons heeft toevertrouwd.

Cookie Statement

Het Patiëntenplatform Sarcomen gebruikt cookies op haar websites

Het Patiëntenplatform Sarcomen maakt op al door haar beheerde website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen, je gericht advertenties van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Wij maken op onze website(s) gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies worden door Patiëntenplatform Sarcomen gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de website(s) te kunnen testen en te optimaliseren.

Advertising cookies maken het mogelijk om jou bepaalde relevante advertenties voor onze campagnes te laten zien.

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die je bekijkt of je bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Hoe lang blijven de cookies op mijn computer, tablet of telefoon staan?
Functionele cookies worden na je bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische en advertising cookies worden niet automatisch gewist. Je zult ze dus zelf moeten verwijderen.