De (telefonische) hulpdienst

Al een tijd bestonden er plannen om een telefonische hulpdienst op te zetten. Uit diverse signalen bleek dat daar behoefte aan bestaat, zeker bij mensen die recent de diagnose hebben gekregen. Op oproep in het Magazine had aanvankelijk niet zo veel effect; slechts één belangstellende meldde zich.
Op de vrijwilligersdag, direct daarna en tijdens de contactdag bleek een aantal leden belangstelling hiervoor te hebben.

Op 10 oktober is de groep, waarin inmiddels zes personen geïnteresseerd waren, voor het eerst bijeengeweest. Daar is direct vastgesteld dat de telefoon niet het enige middel is waarmee je elkaar als lotgenoten helpen kunt. Het gebeurt al middels het forum, het kan per e-mail, op Skype en ja, ook door middel van de telefoon. Daarom laten vanaf nu “telefonische” weg en noemen we de werkgroep gewoon: Hulpdienst.

De bedoeling is om geleidelijk te beginnen en gaandeweg ervaring op te doen en de activiteiten verder te ontwikkelen. Nieuwe leden kregen tot voor kort alleen een welkomsbrief, informatiemateriaal en toegang tot het forum waar zij geïntroduceerd worden en vaak welkom geheten worden door andere lotgenoten. De secretaris van het bestuur was daar naast al een tijd gewoon om nieuwe leden nog eens telefonisch te benaderen. Dit werd altijd zeer op prijs gesteld en vaak bleek behoefte aan nader contact.

Voor dit laatste zal de werkgroep zich gaan inzetten:

  • lotgenoten die tot steun willen zijn voor lotgenoten.