Beter in je vel met een fitte geest

Een gebalanceerde levensstijl kan voor GIST-patiënten belangrijk zijn om de ziekte het hoofd te bieden. Het stelt hen beter in staat zich aan te passen aan de nieuwe situatie en een eigen invulling aan hun leven te geven, zowel fysiek, emotioneel als sociaal.

Bedenk dat fit zijn niet alleen een lichamelijke dimensie heeft. Sociale contacten, een gezonde levensstijl, maar ook bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk kunnen wezenlijk bijdragen aan een fitte geest. Je zinnen verzetten, het opnemen van (nieuwe) activiteiten en contact met anderen geeft kracht om met GIST om te gaan.

Om die reden is het belangrijk dat zij alert zijn op mogelijke oorzaken van die vermoeidheid. Door de levensstijl aan te passen kunnen vermoeidheidsklachten minder worden en zelfs verdwijnen.

Vermoeidheid kan worden omschreven als een gebrek aan energie. Het lukt dan niet meer zo goed om datgene te doen wat men zou willen of moeten doen. Men voelt zich niet zo fit als anders. Bewegen, praten, denken, alles gaat moeilijker. Men voelt zich uitgeblust en slaperig en wil eigenlijk het liefst slapen.

Mogelijke symptomen van moeheid zijn:

 • Bleek zien, kringen onder de ogen
 • Regelmatig gapen en in de ogen wrijven
 • Sloom of hangerig zijn
 • Af en toe indutten of in slaap vallen
 • Minder goed kunnen concentreren, minder alert zijn
 • Snel geprikkeld of geïrriteerd, snel huilen of boos worden
 • Lusteloos, nergens zin in hebben
 • Hoofdpijn
 • Duizelig of draaierig zijn
 • Gemakkelijk struikelen of iets laten vallen

Belangrijk is de symptomen van moeheid te herkennen en deze te bespreken met artsen of professionele hulpverleners.

Moeheid kan voortvloeien uit lichamelijke omstandigheden, maar kan ook psychische (geestelijke) oorzaken hebben.

De lichamelijke oorzaken van vermoeidheid hebben te maken met hoe de patiënt met zijn/haar lichaam omgaat. Hoeveel men beweegt, hoeveel en wat wordt gegeten en welke genotsmiddelen (alcohol, koffie, roken en drugs) worden gebruikt. Dit heeft allemaal invloed op de fitheid en conditie en bepaalt dus of men zich moe voelt. Daarnaast geven ook veel ziekten moeheid.

De psychische redenen van moeheid hebben te maken met hoe u zich voelt of waar u aan denkt. Dit kan betrekking hebben op problemen thuis of op het werk, maar ook met ingrijpende gebeurtenissen als verhuizing of het verlies van een dierbare.

Wat kan de GIST-patiënt zelf aan vermoeidheid doen?

 • Kijk of slaapgewoontes veranderd kunnen worden zodat de patiënt beter slaapt en toe komt aan de benodigde rust.
 • Te denken valt aan:
  ’S-avonds geen koffie (cafeïne) of alcohol te drinken
  Een uur voor het slapen niet meer naar de schermen van tv’s, laptops, tablets of smartphones te kijken.
 • Gezond te eten, bij voorbeeld volkorenproducten, peulvruchten, groenten, fruit, noten en vis
  Elke dag genoeg te bewegen (zie ook hieronder)
 • (Psychische) problemen actief op te lossen (zie ook hieronder)
 • Werk aan de lichaamsconditie door te stoppen met gewoonten die moeheid kunnen veroorzaken.
 • Dat houdt doorgaans in dat:
  Het gebruik van genotsmiddelen als koffie (Cafeïne), alcohol, roken en drugs beperkt of zelfs vermeden dient te worden.
  • Het wenselijk is dat hij/zij afvalt (indien de patiënt te zwaar is)
  • De patiënt gezond gaat eten.
  • Actief bewegen is zeer effectief in het bestrijden van moeheid; voorbeelden van actief bewegen zijn stevig wandelen, fietsen naar de winkel of werk, intensief huishoudelijk werk, zoals ramen wassen of werken in de tuin.
 • Voordelen van gezond bewegen zijn dat het leidt tot:
  • Meer energie;
  • Sterkere spieren;
  • Soepelere gewrichten;
  • Sterkere botten;
  • Kleinere kans op overgewicht en diabetes;
  • Kleinere kans op hart- en vaatziekten;
  • Ten slotte …. los eventuele problemen thuis of op werk op; dit zal niet altijd even voor de hand liggen of makkelijk zijn, maar alleen al het bespreekbaar maken – met verwijzing naar de vermoeid-heidsklachten – kan effectief zijn.

Verder bespreek vermoeidheidsklachten met de (huis)arts of met andere professionele hulpverleners. Zij kunnen goede tips en handvatten geven om vermoeidheid te beteugelen.

Bovenstaande tekst is een bewerking van informatie van huisarts.nl, gezondheidnet.nl, gezondheidsplein en stressplein.eu betreffende moeheid. Zie onderstaande links voor meer informatie.

Links:
https://www.thuisarts.nl/moeheid/ik-ben-moe
https://www.gezondheidsnet.nl/slapen/waarom-je-steeds-zo-moe-bent
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/vermoeidheid/item39084
https://stressplein.eu/vermoeidheid/