Behoud van werk start meteen na diagnose kanker

NFK maakt zich sterk voor werkbehoud en werkhervatting voor mensen die leven met en na kanker. Dat doen we door samen te werken met zorgverleners, werkgevers, beleidsmakers én (ex-)kankerpatiënten.

De vandaag gepubliceerde Deloitte rapportage bevestigt wat wij horen uit het veld dat jonge vrouwen (< 35 jaar) geraakt door kanker vaker inkomensverlies hebben als gevolg van de ziekte. Ook eerder uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek vanuit PROFILES naar de relatie tussen werk en financiële gevolgen voor kankerpatiënten toonde dit aan.

Kwart van de kankerpatiënten verliest baan

De CBS data laten overigens ook zien dat het sociale vangnet in Nederland in principe goed werkt, maar dat er opvallende risicogroepen zijn. Jonge vrouwen, uitzendkrachten, horecapersoneel en lager opgeleiden gaan er gemiddeld sterker op achteruit. Werk behoort tot de top drie van wat mensen belangrijk vinden in het leven. En helaas, zo blijkt uit onze eigen cijfers, is voor een kwart van de kankerpatiënten werkbehoud niet vanzelfsprekend. Zij verliezen nog altijd hun baan tijdens of na de behandeling met alle financiële gevolgen van dien.

“Mijn werk was mijn passie. Als ik had geweten dat door de chemo mijn werkgeheugen zó slecht zou worden, dan had ik het niet gedaan. Nog steeds heb ik daar verdriet van.”

Werk als behandeldoel

Deze cijfers sterken onze roep om structurele verandering in de zorg rondom kankerpatiënten. Vanuit de zorg moeten kankerpatiënten al ondersteuning krijgen om aan het werk te kunnen blijven. Daarnaast is meer bewustwording van werkgevers nodig, maar ook bij zorgprofessionals. ‘Uit onze eigen Doneer je ervaring onderzoeken blijkt dat werk te weinig besproken wordt in de spreekkamer terwijl al jaren wordt aangetoond dat werk essentieel is voor de ervaren kwaliteit van leven. Mensen die weer gaan werken, voelen zich gezonder en gebruiken minder zorg dan mensen die door ziekte thuis blijven zitten’, aldus Mirjam van Belzen, belangenbehartiger Kwaliteit van Leven (NFK). NFK neemt de problematiek rondom werk en kanker serieus en pleit voor werk(behoud) als behandeldoel.