Behandeling bij GIST

Bij GIST werkt de klassieke chemotherapie of bestraling niet of nauwelijks. Daarom was er tot 15 jaar geleden niets aan GIST te doen behalve een operatie. 

Operatie 

Wanneer een operatie mogelijk is, vergroot dat de kans op genezing. Als de tumor niet al te groot en bereikbaar is, zal geprobeerd worden de primaire tumor in zijn geheel te verwijderen. Bij grotere tumoren is o.a. een kans op breuk van de tumor tijdens de operatie en daarmee kunnen de GIST-cellen in het lichaam terechtkomen Een geslaagde en volledige resectie verbetert de vooruitzichten voor het verdere ziekteverloop aanzienlijk. Een grote tumor, of die op een erg lastige plek zit, wordt vaak eerst aangepakt met het medicijn imatinib. Dat heet neo-adjuvante medicatie. Als dit aanslaat, kan de operatie later met een hogere kans op slagen plaatsvinden.  

In geval van uitzaaiingen zal de behandelend arts afhankelijk van de omstandigheden beoordelen of een operatie zinvol is. Zie ook het artikel van dr. Kees Verhoef e.a. in ons Magazine over het opereren van levermetastasen. 

Belangrijk te vermelden, is verwijderen van een GIST-tumor een moeilijke operatie is die de nodige expertise vereist. Het verdient sterke aanbeveling dat alleen in een expertisecentrum te laten doen. 

Radio Frequente Ablatie (RFA) en Microwave Ablatie (MWA) bij uitzaaiing in de lever 

In geval uitzaaiingen in de lever die niet of slechts deels operatief verwijderd kunnen worden dan kan een RFA-behandeling soms uitkomst bieden. 

RFA wordt toegepast bij het bestrijden van nier-, lever- en longtumoren, tevens kan de techniek gebruikt worden bij borst-, prostaat- en botkanker. Met radiofrequent wordt ‘het gebruik maken van energie uit radiogolven’ bedoeld. Ablatie staat voor ‘verwijdering’, waardoor radiofrequente ablatie verwijdering door middel van de energie van radiogolven inhoudt. 

Bij een RFA-behandeling worden de tumorcellen door middel van elektromagnetische straling kortdurend sterk verhit, waardoor deze afsterven. De tumorcellen worden feitelijk niet verwijderd maar uitgeschakeld waarna het lichaam zelf de afgestorven cellen opruimt en er uiteindelijk alleen een litteken overblijft. 

Met RFA wordt een naald door de huid heen in de tumor of uitzaaiing gebracht. De naald wordt beeld gestuurd ingebracht met behulp van echografie of een CT-scan en aangesloten op een generator. Deze generator laat de cellen trillen. Met de warmte die door de trilling ontstaat, worden de cellen middels verhitting vernietigd. 

Voor een behandeling met RFA mag een tumor niet groter zijn dan 3,5 centimeter diameter. RFA is vooral geschikt voor patiënten die geen chirurgische behandeling meer kunnen ondergaan door gezondheidsproblemen zoals hart-, vaat- en longziekten. De behandeling wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd door een interventieradioloog. Niet iedereen kan deze behandeling krijgen. Overleg met uw arts of RFA bij u kan. 

In het algemeen geldt dat RFA een systematische, algehele behandeling van de GIST niet kan vervangen. Vooral in gevallen van metastasen die -hinderlijke- symptomen veroorzaken en van metastasen die niet meer op de therapie reageren kan het een optie zijn. Toepassing van deze techniek gebeurt niet vaak. 

Een andere vorm van warmte-ablatie is MWA. Hierbij wordt de tumor ook verhit, maar dan met behulp van microgolven in plaats van radiogolven. 

Tumoren met een diameter van meer dan 3,5 cm kunnen door middel van MWA worden behandeld. Bij MWA wordt er ook met een naald door de huid in de tumor geprikt. In plaats van radiogolven worden er microgolven toegepast, waardoor er een groter bereik wordt gecreëerd en de kans wordt vergroot dat grote tumoren effectief behandeld worden. 

In het algemeen geldt dat MWA een systematische, algehele behandeling van de GIST niet kan vervangen. Vooral in gevallen van metastasen die -hinderlijke- symptomen veroorzaken en van metastasen die niet meer op de therapie reageren kan het een optie zijn. Toepassing van deze techniek gebeurt niet vaak.