Behandeling in het buitenland

Wanneer u GIST heeft, zijn er soms redenen om te kiezen voor een behandeling in het buitenland. Die redenen kunnen heel verschillend zijn. Een paar voorbeelden zijn:

  • Als u in het grensgebied woont, is het ziekenhuis in het buitenland soms dichterbij.
  • Het buitenlandse ziekenhuis staat erom bekend dat het veel beter presteert bij de behandeling die u moet ondergaan, dan een ziekenhuis in Nederland.
  • Soms is men in het buitenland bereid een behandeling uit te voeren die in Nederland niet gebeurt. Dit is omdat Nederlandse zorgverleners richtlijnen vaststellen voor diagnose en behandeling van kanker. Dit gebeurt op basis van de stand van de wetenschap. Deze richtlijnen kunnen in het buitenland anders zijn.
  • U wilt meedoen aan medisch onderzoek dat Nederlandse ziekenhuizen niet aanbieden.

Vertel uw behandelend arts of huisarts dat u over een behandeling in het buitenland nadenkt. Zij kunnen u helpen de voor- en nadelen af te wegen.

Belangrijk om uit te zoeken

  • Welk resultaat kunt u van de behandeling verwachten?
  • Wat zijn de bijkomende (reis)kosten?
  • Welke vergoeding betaalt uw zorgverzekering?
  • Kunnen familie en vrienden u in het buitenlandse ziekenhuis bezoeken?
  • Kunt u een probleem met de taal verwachten? Zo ja, hoe kunt u dat oplossen?
  • Hoe lang is de wachttijd?

Vragen stellen of een second opinion

Het Patiëntenplatform Sarcomen heeft een medisch adviseur waaraan u vragen kunt stellen. U kunt de adviseur bereiken door het invullen van het medisch vragenformulier.