Avapritinib toegelaten tot verzekerde pakket

Vorige week is door de Nederlandse autoriteiten avapritinib toegelaten tot het verzekerde pakket. Het gaat dan om de behandeling van volwassen patiënten die te maken hebben met niet te opereren of uitgezaaide GIST, met het mutatietype PDGFRA D842V. Vorig najaar was het middel voor deze toepassing al door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) toegelaten tot de Europese markt.

Ongeveer 6% van alle GIST-patiënten heeft te maken met een PDGFRA D842V-mutatie. Bij deze specifieke mutatie werken de gangbare GIST-middelen (imatinib, sunitinib en regorafenib) niet of nauwelijks. Avapritinib heeft in een aantal studies bewezen hiervoor wel werkzaam te zijn. Ook bij dit middel treden overigens vaak bijwerkingen op, waaronder vochtophoping, misselijkheid, diarree, vermoeidheid en cognitieve problemen.

Eerder was het middel bekend onder de voorlopige stofnaam BLU-285. Het is nu op de markt gebracht onder de merknaam Ayvakyt. Dat er bijna een jaar heeft gezeten tussen de Europese markttoelating en de Nederlandse toelating tot het verzekerde pakket, heeft onder meer te maken met het gepeperde prijskaartje dat er aangehangen is.

Na imatinib, sunitinib en regorafenib is avapritinib het vierde GIST-middel dat in Nederland opgenomen is in het verzekerde pakket. In tegenstelling tot die andere drie middelen is het dus alleen bedoeld voor de behandeling van GIST van één specifiek mutatietype (PDGFRA D842V).