Eerste resultaten VOYAGER-studie niet goed voor avapritinib

De eerste resultaten van de VOYAGER-studie zijn bekend gemaakt. In deze studie werd het nieuwe middel avapritinib vergeleken met het bestaande derdelijnsmiddel regorafenib, bij patiënten met uitgezaaide GIST, die geen baat meer hadden bij de eerste twee lijnen (imatinib en sunitinib). Uit de studie blijkt dat avapritinib het niet beter doet dan regorafenib.

In deze grote internationale studie, waaraan bijna 500 GIST-patiënten mee hebben gedaan, bleek dat de mediane progressievrije periode bij de avapritinib-groep 4,2 maanden was en bij de regorafenib-groep 5,6 maanden. De mediaan geeft het moment aan waarop de helft van de patiënten nog wel progressievrij was maar de andere helft niet meer.

Op grond van deze resultaten heeft de producent van avapritinib besloten niet verder te gaan met de ontwikkeling en registratieverzoeken voor het middel voor de meeste vormen van GIST. Uitzondering is de toepassing bij GIST met een PDGFRA exon-18-mutatie. Bij ongeveer 6% van alle GIST-patiënten wordt een PDGFRA exon-18-mutatie (waaronder de variant D842V) vastgesteld. Deze mutatie reageert niet op de drie al geregistreerde middelen voor de behandeling van GIST. De producent richt zich nu dus geheel op deze groep.

De Amerikaanse medicijnenautoriteit FDA heeft avapritinib begin dit jaar goedgekeurd voor de behandeling van GIST-patiënten met een PDGFRA exon-18-mutatie. Het gaat dan om volwassen patiënten met uitzaaiingen of met een primaire tumor die niet operatief kan worden verwijderd.

Ook voor de Europese markt is een registratieverzoek ingediend voor het gebruik avapritinib voor patiënten met een PDGFRA exon-18-mutatie. In het derde kwartaal van dit jaar wordt hierover een uitspraak verwacht van de Europese medicijnenautoriteit EMA.

De producent brengt het middel in de VS op de markt onder de naam Ayvakit. Eerder was avapritinib bekend onder de naam BLU-285. Ook bij dit middel treden vaak bijwerkingen op, waaronder vochtophoping, misselijkheid, diarree, vermoeidheid en cognitieve problemen.