Artikelen door Patiëntenplatform Sarcomen

Resultaten van de CaboGIST-studie gepresenteerd

Op het jaarlijkse ASCO-congres zijn resultaten gepresenteerd van het Europese EORTC 1317-onderzoek, beter bekend als de CaboGIST-studie. In deze fase-2-studie zijn de veiligheid en werkzaamheid van het middel cabozantinib getest als derdelijnsmiddel (dus na imatinib en sunitinib) bij uitgezaaide GIST. De resultaten zijn positief genoeg om aan een groter opgezette fase-3-studie te denken. Hierover wordt […]

NFK pleit voor zorgverlofregeling voor naasten van kankerpatiënten

UTRECHT –  Eén op de vijf naasten van volwassen kankerpatiënten meldt zich noodgedwongen ziek, omdat er voor hen geen passende zorgverlofregeling is. Ook hebben naasten, net als veel ouders van kinderen met kanker, behoefte aan professionele steun bij de combinatie kanker en werk, maar krijgen de meesten dit niet. Dat blijkt uit het DoneerJe Ervaring-onderzoek […]

Start Voyager-studie met BLU-285

In ons Magazine van december 2018 werd er al melding van gemaakt: het grote, internationale Voyager-onderzoek waarin het nieuwe GIST-medicijn BLU-285 (andere naam: avapritinib) vergeleken gaat worden met het huidige derdelijnsmiddel bij GIST, regorafenib. Van de deelnemende centra in Nederland hebben we vernomen dat, na een uitgebreide voorbereidingsperiode, nu de eerste patiënten daadwerkelijk kunnen gaan […]

Het Patiëntenplatform Sarcomen wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig 2019

Het Patiëntenplatform Sarcomen (Contactgroep GIST) wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig 2019. Alleen doen wij het even wat rustiger aan. Van 22 december t/m 6 januari is het secretariaat gesloten i.v.m. de kerstvakantie. Voor dringende zaken kun je mailen naar: info@patientenplatformsarcomen.nl of voor medische vragen naar: medisch@patientenplatformsarcomen.nl

Veel kankerpatiënten in ongewisse over gevolgen behandeling

NFK roept zorgverleners op patiënten beter te informeren bij beslissing. Kankerpatiënten worden in Nederland nog onvoldoende geïnformeerd over de mogelijk lange termijngevolgen van hun behandeling op hun dagelijks leven. Bij ruim een derde van de mensen spreken zorgverleners niet over klachten die ze na de behandeling kunnen krijgen. Bij ongeveer de helft is geen aandacht […]

Behoud van werk start meteen na diagnose kanker

NFK maakt zich sterk voor werkbehoud en werkhervatting voor mensen die leven met en na kanker. Dat doen we door samen te werken met zorgverleners, werkgevers, beleidsmakers én (ex-)kankerpatiënten. De vandaag gepubliceerde Deloitte rapportage bevestigt wat wij horen uit het veld dat jonge vrouwen (< 35 jaar) geraakt door kanker vaker inkomensverlies hebben als gevolg […]

Zorgverzekering & Kanker. Waar moet je op letten als kankerpatiënt?

De meeste mensen hebben inmiddels het aanbod voor de zorgpremie 2019 ontvangen. Zoals ieder jaar heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een aangepaste polis of om over te stappen naar een nieuwe zorgverzekeraar. Patiëntenplatform Sarcomen en NFK vinden het belangrijk dat patiënten een goede en betaalbare zorgverzekering hebben die het beste bij hen past. […]