Adjuvante therapie

Adjuvante medicatie na de operatie van de primaire tumor bij GIST

Na de verwijdering van de primaire tumor kunnen uitzaaiingen worden vastgesteld. Dit kan direct na de operatie zijn, maar ook veel later, nadat er jarenlang geen teken van GIST is waargenomen. Op dat moment zal weer imatinib worden voorgeschreven, meestal 400mg per dag, maar afwijkende dosering is mogelijk, bijvoorbeeld in het geval van een KIT exon 9-mutatie, waarbij 800mg gebruikelijk is.

Imatinib is het eerstelijnsmiddel bij uitzaaiing van GIST, omdat dit middel meestal de beste resultaten geeft. Sommige patiënten gebruiken het al meer dan tien jaar zonder dat hun uitzaaiingen zich verder ontwikkelen. Bij anderen slaat het echter niet aan of treedt na verloop van tijd (soms maanden, soms jaren) toch weer tumorgroei op. In dat geval kan de dosis worden verhoogd of kan er worden overgestapt op sunitinib, het tweedelijnsmiddel, en vervolgens op regorafenib, het derdelijnsmiddel.

Bestraling van tumoren werkt niet bij GIST, tenzij er botmetastasen zijn, maar dit is bij GIST erg zeldzaam.

Ook het operatief verwijderen van metastasen is niet erg gebruikelijk, zeker zolang imanitib of sunitinib hun werk doen. Recent onderzoek suggereert dat in bepaalde specifieke gevallen opereren echter ook dan zinnig zou kunnen zijn.

Therapietrouw

Het is cruciaal om de voorgeschreven medicatie op gezette tijden in te nemen en geen dag over te slaan. Het gebruik van een medicijndoosje of het zetten van ‘de wekker’ op een mobiele telefoon kan helpen herinneren aan het moeten innemen. Ook als men zich goed voelt, moet het geneesmiddel toch elke dag en op regelmatige tijdstippen ingenomen worden! Ga bij ontmoedigd raken door bijwerkingen op tijd met de arts praten. Vaak kan deze maatregelen nemen om de bijwerkingen te verzachten. Daarnaast zijn er op patiëntenfora (Life Raft Group en Gist Support International) vele tips te vinden van medepatiënten.