Studie naar ander schema van inname regorafenib

Op het jaarlijkse congres van de American Society of Clinical Oncology worden de resultaten gepresenteerd van recent onderzoek waarin een continue dagelijkse dosis van 100 mg regorafenib is toegepast. Deze dosering wordt vergeleken met de standaard dosering van dit middel.  

Regorafenib (merknaam: Stivarga) is al enkele jaren het standaard derdelijnsmiddel (na imatinib/Glivec en sunitinib/Sutent) bij behandeling van uitgezaaide GIST. In de studie die tot de goedkeuring van regorafenib heeft geleid (de GRID-studie), is destijds gebruik gemaakt van een schema waarbij een periode van drie weken met een dagelijkse doisis van 160 mg steeds werd gevolgd door een week rust, zonder inname. Dit is vervolgens de standaard dosering van het middel geworden.  

In de praktijk blijkt deze dosis behalve effectief ook vaak nogal belastend te zijn voor patiënten, wegens de stevige bijwerkingen. Vaak moet de dosis daarom zelfs naar beneden worden bijgesteld.  

In de studie waarvan de resultaten nu gepresenteerd worden, bleek dat een continue toediening van 100 mg regorafenib even effectief was als toediening volgens het standaard schema. De bijwerkingen waren echter aanzienlijk milder. 

Hoewel slechts een gering aantal patiënten (25) aan de studie heeft meegedaan, zou het, met het oog op een betere kwaliteit van leven, interessant kunnen zijn om deze lagere, continue dosering regorafenib te bespreken met uw arts. 

Meer lezen (in het Engels): https://meetinglibrary.asco.org/record/162162/abstract 

Welke begeleiding en ondersteuning bood jouw ziekenhuis?

Kankerzorg is meer dan een medische behandeling. Daarom stelt NFK van 15 tot 29 mei, in samenwerking met al haar kankerpatiëntenorganisaties, weer een vraag aan alle mensen die kanker hebben (gehad). Deze keer willen we graag weten welke ondersteunende zorg is geboden in het ziekenhuis en wat de behoeftes hierin zijn van (ex-)kankerpatiënten. Dit onderzoek voeren we uit via Doneerjeervaring.nl.

Deze vragenlijst is bedoeld voor iedereen die kanker heeft (gehad). Laat het ons weten, het doneren van je ervaring duurt maar 5 minuten en de antwoorden blijven anoniem. Met jouw hulp kan onze belangenbehartiger expertzorg Irene Dingemans opkomen voor de belangen van álle kankerpatiënten: “Had jij een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis? Kreeg je begeleiding en ondersteuning aangeboden en wat vond je daarvan? En vind jij het belangrijk om deze zorg te krijgen?” Jouw input gebruikt zij, als patiëntvertegenwoordiger, in haar gesprekken met artsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid. Hiernaast worden de uitkomsten uit dit onderzoek gebruikt door onze kankerpatiëntenorganisaties in hun belangenbehartiging.

Als federatie van kankerpatiëntenorganisaties stellen wij eisen aan ziekenhuizen – randvoorwaarden waar ze aan moeten voldoen – om kankerzorg te mogen leveren. Naast eisen die zich richten op goede medische zorg, zetten we ons ook in voor goede begeleiding en nazorg. Zo vinden wij het belangrijk dat alle (ex-)patiënten een laagdrempelig ‘vast aanspreekpunt’ in het ziekenhuis hebben. Maar ook dat patiënten, wanneer nodig, aanvullende psychosociale of lichamelijke ondersteuning krijgen. Momenteel hebben wij hier onvoldoende zicht op: krijgen (ex-)patiënten deze zorg ook daadwerkelijk aangeboden?

Jouw ervaring telt, laat ons weten wat jij vindt!